อบรมเชิงปฏิบัติการ”แนวทางพัฒนาหลักสูตรปัจจบันฯ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันสู่หลักสูตร สหกิจศึกษาและการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ผาแต้ม&แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *