วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“ขอแสดงความยินดีแด่”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
——และ——
นายปรีชา เหล่าตุ่นแก้ว บิดาของ นายวุฒิชัย เหล่าตุ่นแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *