ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและออกแบบห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิก

๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะฯ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะฯ และอาจารย์ในคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและออกแบบห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ อุบลราชธานี ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *