กิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ”ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

อังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรในคณะฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

++++++
ขอแสดงความยินดีแด่
” นางจันทร์เพ็ญ อักโข ”
มารดาของ อาจารย์อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
——–
และ
——–
ขอแสดงความยินดีแด่
“นางสาวพิกุล กุลบุดดี”
มารดาของ นางสาวปาริชาติ กุลบุดดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *