สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้ง ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่ออีกวาระ

 

สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้ง ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่ออีกวาระ +
—————————-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
ดำรงตำแหน่งคณบดีมาแล้ว ๑ วาระ
เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๖
ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๙
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๔

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ๒๕ ปี
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ด้านการบริหาร
– พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อเป็นวาระที่สอง ด้วยการนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่วิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความสุขและผูกพันต่อองค์กร” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *