การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาฯ

การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ”

เมื่อวันที่ ๑-๒,๔-๖,๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคารเรียน ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภายในคณะฯ

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *