การรับข้อเสนองานวิจัยเพื่อเตรียมเสนอแหล่งทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

                                              ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการ ๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะและยกย่องอาจารย์และนักวิจัย ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนและกระบวนการพัฒนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่นำไปสู่การยื่นเสนอต่อแหล่งทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักวิจัยและข้อเสนอการวิจัย จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *